Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 15. prosince 2015 - Štrasburk

10. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající vystoupil s tímto prohlášením:

na plenárním zasedání v pondělí 14. prosince 2015 (bod 7 zápisu ze dne 14.12.2015) byla oznámena dvě doporučení výborů BUDG a CONT nevyslovit námitky proti nařízení Komise v přenesené pravomoci.

Ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené článekm 105 jednacího řádu nebyla proti těmto doporučením vyslovena žádná námitka.

Tato doporučení se tudíž považují za schválená a budou zveřejněna v textexh přijatých na denním zasedání ve středu 16. prosince 2015.

Právní upozornění