Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 15 december 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

10. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter deelt het volgende mede:

Op maandag 14 december 2015 is ter plenaire vergadering mededeling gedaan van twee aanbevelingen van de Commissies BUDG en CONT om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handelingen (punt 7 van de notulen van 14.12.2015).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbevelingen binnen de in artuikel 105 van het Reglement gestelde termijn van vierentwintig uur.

Deze aanbevelingen worden bijgevolg geacht te zijn goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van woensdag 16 december 2015.

Juridische mededeling