Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 15. decembra 2015 - Štrasburg

10. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda vystúpil s nasledujúcim vyhlásením:

Na plenárnom zasadnutí v pondelok 14. decembra 2015 boli ohlásené dve odporúčania výborov BUDG a CONT nevzniesť námietku proti delegovaným aktom (bod 7 zápisnice zo dňa 14.12.2015).

V lehote 24 hodín, stanovenej v článku 105 rokovacieho poriadku, nebola vznesená žiadna námietka proti týmto odporúčaniam.

Tieto odporúčania sa preto považujú za schválené a budú zverejnené v prijatých textoch zo schôdze v stredu 16. decembra 2015.

Právne oznámenie