Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2010(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0349/2015

Ingivna texter :

A8-0349/2015

Debatter :

PV 15/12/2015 - 11
CRE 15/12/2015 - 11

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0457

Protokoll
Tisdagen den 15 december 2015 - Strasbourg

11. Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen (debatt)
CRE

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i EU [2015/2010(INL)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Anneliese Dodds och Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds och Luděk Niedermayer redogjorde för betänkandet.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Massimiliano Salini (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Burkhard Balz för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli, Hugues Bayet för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Bernard Monot och Othmar Karas.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi och Elisa Ferreira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák och Ramón Jáuregui Atondo.

Talare: Christos Stylianides, Anneliese Dodds och Luděk Niedermayer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.8 i protokollet av den 16.12.2015.

Rättsligt meddelande