Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2015 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras

14. Darbuotojų judumas (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Darbuotojų judumas (2015/2931(RSP))

Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Heinz K. Becker PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon ir Ádám Kósa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová ir Notis Marias.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika