Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 15 decembrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

14. Mobilitatea forței de muncă (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Mobilitatea forței de muncă (2015/2931(RSP))

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Heinz K. Becker, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon și Ádám Kósa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová și Notis Marias.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică