Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 15. prosince 2015 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Doporučení zemím eurozóny– Dokončení evropské hospodářské a měnové unie (rozprava)
 4.Hlasování
  4.1.Ujednání se Švýcarskou konfederací o pravidlech pro účast Švýcarské konfederace na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.2.Dohoda mezi EU a Dominickým společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.3.Dohoda mezi EU a Vanuatu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.4.Dohoda mezi EU a Republikou Trinidad a Tobago o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.5.Dohoda mezi EU a Samoou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.6.Dohoda mezi EU a Grenadou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.7.Dohoda mezi EU a Východním Timorem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.8.Dohoda mezi EU a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.9.Dohoda mezi EU a Svatým Vincencem a Grenadinami o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.10.Dohoda mezi EU a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.11.Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu a Eurojustem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.12.Metody a postup pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a opatření ke krytí hotovostních nároků * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.13.Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.14.Žádost, aby byl Stelios Kouloglou zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.15.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Finska – EGF/2015/005 FI/Počítačové programování (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.16.Ochranná známka EU ***II (hlasování)
  4.17.Právní předpisy členských států o ochranných známkách ***II (hlasování)
  4.18.Systém kontroly a vynucování platný při rybolovu v severovýchodním Atlantiku ***I (hlasování)
  4.19.Pozastavení mimořádných obchodních opatření, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu ***I (hlasování)
  4.20.Strategická spolupráce v boji proti závažné trestné činnosti a terorismu mezi Spojenými arabskými emiráty a Europolem * (hlasování)
  4.21.Směrem k evropské energetické unii (hlasování)
  4.22.Zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020 (hlasování)
  4.23.Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress (hlasování)
  4.24.Nová společná rybářská politika (SRP): struktura pro technická opatření a víceleté plány (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 8.Rozhodnutí přijaté ohledně souboru opatření týkajících se evropské pohraniční a pobřežní stráže (rozprava)
 9.Výsledky konference COP 21 (rozprava)
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 11.Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob (rozprava)
 12.Vztahy EU-Čína (rozprava)
 13.Příprava na Světový humanitární summit: výzvy a příležitosti pro humanitární pomoc (rozprava)
 14.Pracovní mobilita (rozprava)
 15.Přijaté rozhodnutí o Evropském aktu přístupnosti (rozprava)
 16.Pořad jednání příštího denního zasedání
 17.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (220 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (64 kb)
 
Zápis
Konečné znění (218 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (37 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (54 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (145 kb)
 
Zápis
Konečné znění (304 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (64 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (1003 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (2790 kb)
Právní upozornění