Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 16. decembris - Strasbūra

3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - termiņš: 2016. gada 3. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: IMCO.

- Komisijas lēmums par atsauces dokumentu, kas veltīts vides vadības paraugpraksei, nozares veikuma vides jomā rādītājiem un izcilības kritērijiem tūrisma nozarē, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - termiņš: 2016. gada 5. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1332/2011, ar ko nosaka kopējas gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras attiecībā uz gaisa kuģa sadursmju novēršanu (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - termiņš: 2016. gada 11. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas regula ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā groza 12.3. pārtikas kategorijas “Etiķi” nosaukumu (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - termiņš: 2016. gada 12. februāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas direktīva, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/43/EK groza attiecībā uz tādu ražojumu sarakstu, kas saistīti ar aizsardzību (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - termiņš: 2016. gada 11. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

Juridisks paziņojums