Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 16. detsember 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne

5. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa välisteenistuse assigneeringute ümberpaigutamise 2/2015.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kontrollikoja assigneeringute ümberpaigutamisele V/AB-10/T/15.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Andmekaitsinspektori assigneeringute ümberpaigutamisele 2/2015.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee assigneeringute ümberpaigutamisele INF 5/2015.

Vastavalt finantsmääruse artiklitele 25 ja 27 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Kohtu assigneeringute ümberpaigutamised 6, 7 ja 8/2015.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 27 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Parlamendi assigneeringute ümberpaigutamised C6/2015 ja C7/2015.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 ja DEC 45/2015.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 27 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Regioonide Komitee assigneeringute ümberpaigutamise DEC 1/2015.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 27 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevat institutsiooni Regioonide Komitee assigneeringute ümberpaigutamise DEC 1/2015 heakskiitmisest.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 27 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevat institutsiooni assigneeringute ümberpaigutamiste DEC 35/2015 - III jagu – Komisjon, DEC 37/2015 - III jagu – Komisjon, DEC 36/2015 - III jagu – Komisjon ja DEC 39/2015 - III jagu – Komisjon heakskiitmisest.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 27 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevat institutsiooni Euroopa Kohtu assigneeringute ümberpaigutamise 6/2015 heakskiitmisest.

Vastavalt finantsmääruse artikli 203 lõigetele 5 ja 7 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid ettepanekule ehitada hoone Euroopa Liidu esinduse jaoks Somaalias.

Vastavalt finantsmääruse artikli 203 lõikele 8 otsustas eelarvekomisjon heaks kiita Euroopa Liidu delegatsiooni hoone ostu Tōkyōs.

Vastavalt finantsmääruse artikli 203 lõigetele 5 ja 7 otsustas eelarvekomisjon mitte teha otsust büroode üürimise kohta Euroopa Liidu delegatsioonile Hiinas.

Õigusalane teave