Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6. Κατάθεση εγγράφων

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 42/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 - 2015/2335(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 43/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 - 2015/2336(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 44/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 - 2015/2337(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 45/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 - 2015/2338(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου