Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-1351/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0461

Zápis
Středa, 16. prosince 2015 - ŠtrasburkKonečné znění

11.12. Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (hlasování)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000140/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Rozprava se konala dne 2. prosince 2015 (bod 17 zápisu ze dne 2.12.2015).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 16. prosince 2015 (bod 10 zápisu ze dne 16.12.2015).

Návrhy usnesení B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 a B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ B8-1349/2015

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1351/2015

(nahrazující B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 a B8-1361/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom a Tibor Szanyi za skupinu S&D,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez a Pavel Telička za skupinu ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek a Monika Vana za skupinu Verts/ALE,

—   Laura Ferrara a Ignazio Corrao.

přijat (P8_TA(2015)0461)

(Návrh usnesení B8-1360/2015 se nebere v potaz.)

Právní upozornění