Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-1351/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0461

Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. gruodžio 16 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

11.12. Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija (balsavimas)
CRE

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000140/2015) kurį pateikė Claude Moraes; LIBE komiteto vardu Komisijai: Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Diskusijos vyko 2015 m. gruodžio 2 d. (2015 12 02 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2015 m. gruodžio 16 d. (2015 12 16 protokolo 10 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 ir B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-1349/2015

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1351/2015

(keičia B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 ir B8-1361/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom ir Tibor Szanyi, S&D frakcijos vardu,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez ir Pavel Telička, ALDE frakcijos vardu,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ir Miguel Urbán Crespo, GUE/NGL frakcijos vardu,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek ir Monika Vana, Verts/ALE frakcijos vardu.

—   Laura Ferrara ir Ignazio Corrao.

Priimta (P8_TA(2015)0461)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1360/2015 anuliuotas.)

Teisinis pranešimas