Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2935(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1351/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0461

Zápisnica
Streda, 16. decembra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

11.12. Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (hlasovanie)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000140/2015), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru LIBE pre Komisiu: Situácia v Maďarsku: v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Rozprava sa uskutočnila 2. decembra 2015 (bod 17 zápisnice zo dňa 2.12.2015).

Návrhy uznesenia boli oznámené 16. decembra 2015 (bod 10 zápisnice zo dňa 16.12.2015).

Návrhy uznesenia B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 a B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA B8-1349/2015

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1351/2015

(nahrádzajúci B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 a B8-1361/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom a Tibor Szanyi, v mene skupiny S&D,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez a Pavel Telička, v mene skupiny ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek a Monika Vana, v mene skupiny Verts/ALE.

—   Laura Ferrara a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2015)0461)

(Návrh uznesenia B8-1360/2015 sa stal bezpredmetným.)

Právne oznámenie