Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1351/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Antagna texter :

P8_TA(2015)0461

Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

11.12. Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (omröstning)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000140/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Debatten hade ägt rum den 2 december 2015 (punkt 17 i protokollet av den 2.12.2015).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 16 december 2015 (punkt 10 i protokollet av den 16.12.2015).

Resolutionsförslag B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 och B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1349/2015

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1351/2015

(ersätter B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 och B8-1361/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom och Tibor Szanyi, för S&D-gruppen,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez och Pavel Telička, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek och Monika Vana, för Verts/ALE-gruppen.

—   Laura Ferrara och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2015)0461)

(Resolutionsförslag B8-1360/2015 bortföll.)

Rättsligt meddelande