Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 16. december 2015 - StrasbourgEndelig udgave

16. Frihedsberøvelse af og brug af magt mod asylansøgere (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Frihedsberøvelse af og brug af magt mod asylansøgere (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tim Aker, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Angel Dzhambazki, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janice Atkinson, Diane James for EFDD-Gruppen, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens og Nathalie Griesbeck.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Malin Björk, som afviste et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post og Nikolaos Chountis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić og Elly Schlein.

Talere: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) og Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse