Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 16. decembris - StrasbūraGalīgā redakcija

16. Patvēruma meklētāju aizturēšana un spēka lietošana pret viņiem (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Patvēruma meklētāju aizturēšana un spēka lietošana pret viņiem (2015/3021(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tim Aker, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Angel Dzhambazki, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janice Atkinson, Diane James EFDD grupas vārdā, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens un Nathalie Griesbeck.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Malin Björk, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post un Nikolaos Chountis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić un Elly Schlein.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis) un Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums