Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

16. Förvar av och användning av våld mot asylsökande (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förvar av och användning av våld mot asylsökande (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tim Aker, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angel Dzhambazki, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson, Diane James för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens och Nathalie Griesbeck.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Malin Björk, som avböjde en fråga "blått kort" från Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post och Nikolaos Chountis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić och Elly Schlein.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) och Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande