Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 16. december 2015 - StrasbourgEndelig udgave

17. Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg
CRE

Formandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 198 modtaget en anmodning fra 283 medlemmer om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg om emissionsmålinger i bilindustrien.

Formandskonferencen havde på sit møde samme eftermiddag konstateret, at anmodningen var blevet fremsat af mere end ¼ af Parlamentets medlemmer og dermed gyldig, og havde besluttet at forelægge plenarforsamlingen et forslag til afgørelse om fastsættelse af undersøgelsesudvalgets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode.


Forslaget til afgørelse (B8-1424/2015) er tilgængeligt på Europarl.

Parlamentet ville blive anmodet om at stemme om dette forslag under afstemningstiden på mødet den følgende dag.

Frist for indgivelse af ændringsforslag til Formandskonferencens forslag til afgørelse om undersøgelsesudvalgets medlemstal: onsdag den 16. december 2015 kl. 20.

Afstemningen om udnævnelserne til undersøgelsesudvalget ville finde sted den 19. januar 2016.

°
° ° °

Indlæg af Notis Marias om den frist, som medlemmerne rådede over hvad angik undersøgelsesudvalget.

Juridisk meddelelse