Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

17. Tillsättning av en undersökningskommitté
CRE

Talmanskonferensen hade mottagit en begäran, i enlighet med artikel 198 i arbetsordningen, inlämnad av 283 ledamöter, om tillsättning av en undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin.

Vid sitt sammanträde denna eftermiddag hade talmanskonferensen konstaterat att begäran var framförd av fler än en fjärdedel av samtliga parlamentsledamöter, och hade beslutat att för plenarförsamlingen lägga fram ett förslag till beslut om tillsättning av en undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin och fastställande av dess ansvarsområde, antal ledamöter och mandatperiod.


Förslaget till beslut (B8-1424/2015) finns på Europarl.

Parlamentet kommer att rösta om detta förslag i början av morgondagens omröstning.

Tidsfrist för inlämning av ändringsförslag till talmanskonferensens förslag till antal ledamöter i undersökningskommittén: onsdagen den 16 december 2015 kl. 20.00.

Omröstningen om utnämningarna till undersökningskommittén kommer att äga rum den 19 januari 2016.

°
° ° °

Talare: Notis Marias om vilken tidsfrist som gäller för ledamöterna avseende undersökningskommittén.

Rättsligt meddelande