Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2114(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0338/2015

Ingivna texter :

A8-0338/2015

Debatter :

PV 16/12/2015 - 19
CRE 16/12/2015 - 19

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0472

Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

19. Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)
CRE

Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2015/2114(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bodil Valero (A8-0338/2015)

Bodil Valero redogjorde för betänkandet.

Talare: Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Notis Marias, Georgios Epitideios och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Bodil Valero.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 17.12.2015.

Rättsligt meddelande