Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgaliojimų tikrinimas
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Asignavimų perkėlimas
 6.Gauti dokumentai
 7.Pasirengimas gruodžio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 8.Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 9.Darbotvarkės pakeitimas
 10.Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Europos bankininkystės institucijos (EBI) pirmininko kadencijos pratęsimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.2.Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pirmininko kadencijos pratęsimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.3.Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko kadencijos pratęsimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.4.Bosnijos ir Hercegovinos bei Europolo operatyvinis ir strateginis bendradarbiavimas * (balsavimas)
  11.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Airijos paraiška – „EGF/2015/006 IE/PWA International“ (balsavimas)
  11.6.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Invazinių svetimų rūšių sąrašas (balsavimas)
  11.7.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus NK603xT25 (balsavimas)
  11.8.Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas (balsavimas)
  11.9.ES ir Kinijos santykiai (balsavimas)
  11.10.Pasiruošimas pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais klausimais. Humanitarinės pagalbos teikimo sunkumai ir galimybės (balsavimas)
  11.11.Tvarios Europos netauriųjų metalų pramonės plėtra (balsavimas)
  11.12.Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (diskusijos)
 16.Sulaikymas ir jėgos panaudojimas pries prieglobsčio prašytojus (diskusijos)
 17.Tyrimo komiteto įsteigimas
 18.20-osios Deitono taikos susitarimo metinės (diskusijos)
 19.Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (diskusijos)
 20.Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (pritarimas) *** - Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) - ES bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į ES *** (diskusijos)
 21.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
 1 priedas. - Europos bankininkystės institucijos (EBI) pirmininko kadencijos pratęsimas
 2 priedas. - Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pirmininko kadencijos pratęsimas
 3 priedas. - Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko kadencijos pratęsimas
Protokolas (211 kb)  Dalyvaujančiųjų sąrašas (65 kb)  1 Priedas (7 kb)  2 Priedas (7 kb)  3 Priedas (7 kb)
 
Protokolas (263 kb)  Dalyvaujančiųjų sąrašas (37 kb)  Balsavimo rezultatai (53 kb)  Vardinis balsavimas (152 kb)
 
Protokolas (316 kb)  Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb)  Balsavimo rezultatai (809 kb)  Vardinis balsavimas (2493 kb)
Teisinis pranešimas