Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2981(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-1394/2015

Arutelud :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Hääletused :

PV 17/12/2015 - 9.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0473

Protokoll
Neljapäev, 17. detsember 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne

2. Patendid ja sordiaretajate õigused (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000146/2015), mille esitas(id) Czesław Adam Siekierski (AGRI komisjoni nimel) ja Pavel Svoboda (JURI komisjoni nimel) komisjonile: Patendid ja sordiaretajate õigused (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski ja Pavel Svoboda esitasid küsimuse.

Christos Stylianides (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Albert Deß fraktsiooni PPE nimel, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Jan Huitema fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Philippe Loiseau fraktsiooni ENF nimel, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska ja Annie Schreijer-Pierik, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel patentide ja sordiaretajate õiguste kohta (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari ja Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel patentide ja sordiaretajate õiguste kohta (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska ja Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel patentide ja sordiaretajate õiguste kohta (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada ja Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel patentide ja sordiaretajate õiguste kohta (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2015 protokollipunkt 9.12.

Õigusalane teave