Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2981(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-1394/2015

Dezbateri :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Voturi :

PV 17/12/2015 - 9.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0473

Proces-verbal
Joi, 17 decembrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

2. Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000146/2015) adresată de Czesław Adam Siekierski (în numele Comisiei AGRI) și Pavel Svoboda (în numele Comisiei JURI) Comisiei: Brevetele și drepturile amelioratorilor (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski și Pavel Svoboda au dezvoltat întrebarea.

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Albert Deß, în numele Grupului PPE, Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Jan Huitema, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Philippe Loiseau, în numele Grupului ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska și Annie Schreijer-Pierik, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė și Tibor Szanyi.

A intervenit Christos Stylianides.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari și Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada și Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.12 al PV din 17.12.2015.

Notă juridică