Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 17. joulukuuta 2015 - Strasbourg

3.1. Ibrahim Halawan mahdollinen kuolemantuomio
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan ja Pier Antonio Panzeri esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Brian Hayes PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Bogdan Brunon Wenta ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers ja Deirdre Clune.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.2.

Oikeudellinen huomautus