Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 december 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

3.1. Mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa
CRE

Ontwerpresoluties B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Brian Hayes, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Brunon Wenta en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers en Deirdre Clune.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.2 van de notulen van 17.12.2015.

Juridische mededeling