Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 grudnia 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

3.1. Groźba kary śmierci dla Ibrahima Halawy
CRE

Projekty rezolucji B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Brian Hayes w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Diane James w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, Bogdan Brunon Wenta i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers i Deirdre Clune.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.2 protokołu z dnia 17.12.2015.

Informacja prawna