Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 december 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

3.1. Möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa
CRE

Resolutionsförslag B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Brian Hayes för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Bogdan Brunon Wenta och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers och Deirdre Clune.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 17.12.2015.

Rättsligt meddelande