Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 17. joulukuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 15.12.2015, kohta 2).


3.1. Ibrahim Halawan mahdollinen kuolemantuomio

Päätöslauselmaesitykset B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan ja Pier Antonio Panzeri esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Brian Hayes PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Bogdan Brunon Wenta ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers ja Deirdre Clune.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.2.


3.2. Malediivien tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat ja Pier Antonio Panzeri esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Jiří Pospíšil, Andi Cristea ja Stanislav Polčák, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Doru-Claudian Frunzulică.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron .

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.3.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


3.3. Malesia

Päätöslauselmaesitykset B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat ja Pier Antonio Panzeri esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis ja Marc Tarabella, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ryszard Czarnecki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo ja Pavel Svoboda.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.4.

Oikeudellinen huomautus