Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 17. decembris - StrasbūraGalīgā redakcija

3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 15.12.2015. protokola 2. punkts.)


3.1. Ibrahim Halawa draudošais nāvessods

Rezolūciju priekšlikumi B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP)).

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan un Pier Antonio Panzeri iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Brian Hayes PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Diane James EFDD grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Bogdan Brunon Wenta un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers un Deirdre Clune.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2015. protokola 9.2. punkts.


3.2. Stāvoklis Maldīvijā

Rezolūciju priekšlikumi B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP)).

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat un Pier Antonio Panzeri iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Jiří Pospíšil, Andi Cristea un Stanislav Polčák, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2015. protokola 9.3. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


3.3. Malaizija

Rezolūciju priekšlikumi B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP)).

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat un Pier Antonio Panzeri iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts un Marc Tarabella, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ryszard Czarnecki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo un Pavel Svoboda.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2015. protokola 9.4. punkts.

Juridisks paziņojums