Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 grudnia 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 15.12.2015)


3.1. Groźba kary śmierci dla Ibrahima Halawy

Projekty rezolucji B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Brian Hayes w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Diane James w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, Bogdan Brunon Wenta i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers i Deirdre Clune.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.2 protokołu z dnia 17.12.2015.


3.2. Sytuacja na Malediwach

Projekty rezolucji B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ryszarda Czarneckiego, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Jiří Pospíšil, Andi Cristea i Stanislav Polčák, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanna.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.3 protokołu z dnia 17.12.2015.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone)


3.3. Malezja

Projekty rezolucji B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, Lampros Fountoulis niezrzeszony i Marc Tarabella, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ryszarda Czarneckiego.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo i Pavel Svoboda.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 17.12.2015.

Informacja prawna