Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. december 17., Csütörtök - Strasbourg

4. A burundi helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A burundi helyzet (2014/2973(RSP))

A vita időpontja: 2015. november 25. (2015.11.25-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto és Notis Marias, az ECR képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă és Doru-Claudian Frunzulică, az S&D képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic és Pavel Telička, az ALDE képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas és Kateřina Konečná, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini és Laura Agea, az EFDD képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Szavazás: 2015.12.17-i jegyzőkönyv, 9.13. pont .

Jogi nyilatkozat