Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 17. december 2015 - StrasbourgKončna izdaja

4. Razmere v Burundiju (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Burundiju (2014/2973(RSP))

Razprava je potekala 25. novembra 2015 (točka 15 zapisnika z dne 25.11.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto in Notis Marias, v imenu skupine ECR, o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero in Judith Sargentini, v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy in Ramón Luis Valcárcel Siso, v imenu skupine PPE, o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă in Doru-Claudian Frunzulică, v imenu skupine S&D, o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic in Pavel Telička, v imenu skupine ALDE, o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas in Kateřina Konečná, v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini in Laura Agea, v imenu skupine EFDD, o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Glasovanje: točka 9.13 zapisnika z dne 17.12.2015.

Pravno obvestilo