Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 17. december 2015 - Strasbourg

6. Meddelelse fra formanden
CRE

Formanden havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166 truffet afgørelse om at pålægge Marcel de Graaff en sanktion for hans adfærd under afstemningstiden på mødet den 28. oktober 2015. Sanktionen bestod i fratagelse af retten til dagpenge i fem dage. Det pågældende medlem var blevet underrettet om afgørelsen den foregående dag.

Juridisk meddelelse