Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. gruodžio 17 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)Darbo su susijusiais komitetais procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Vadovaujantis 2015 m. gruodžio 9 d. Pirmininkų sueigos sprendimu)

AFET komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Kova su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose (2015/2340(INI))
(nuomonė: ENVI, FEMM (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Perdavimas komitetams (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

DEVE komitetas

- Ekonomiškai naudingas išmetamųjų teršalų mažinimas ir investavimas į anglies dioksido kiekio mažinimą (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
perduota atsakingam komitetui: : ENVI
nuomonė: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

IMCO komitetas

- Nauja į perspektyvą orientuota ir novatoriška ateities strategija dėl prekybos ir investicijų (2015/2105(INI))
perduota atsakingam komitetui: : INTA
nuomonė: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

JURI komitetas

- Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 7 dalis) 2014–2015 m. (2015/2287(INI))
perduota atsakingam komitetui: : LIBE
nuomonė: JURI

REGI komitetas

- Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (2015/2095(INI))
perduota atsakingam komitetui: : LIBE
nuomonė: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI

Teisinis pranešimas