Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 17. december 2015 - StrasbourgKončna izdaja

12. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika) - Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. decembra 2015)

odbor AFET (člen 54 Poslovnika)

- Boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU (2015/2340(INI))
(mnenje: ENVI, FEMM (člen 54 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika))

Napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor DEVE

- Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
posredovano pristojni : ENVI
mnenje: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

odbor IMCO

- Nova v prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe (2015/2105(INI))
posredovano pristojni : INTA
mnenje: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

odbor JURI

- Dostop javnosti do dokumentov (člen 116(7)) v obdobju 2014-2015 (2015/2287(INI))
posredovano pristojni : LIBE
mnenje: JURI

odbor REGI

- Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (2015/2095(INI))
posredovano pristojni : LIBE
mnenje: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI

Pravno obvestilo