Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 17. december 2015 - StrasbourgKončna izdaja

13. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta(ES) št. 1006/2008 (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo v skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, ENVI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Palau o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Sveta, s katerim se v interesu Evropske unije dovolita Republiki Avstriji podpis in ratifikacija Haaške konvencije z dne 15. novembra 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini ter Malti pristop k njej (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

2) od poslancev Parlamenta predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o neuspelem sistemu premeščanja beguncev s kvotami (B8-1232/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o mladih in izgubi sluha zaradi hrupa (B8-1233/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o varstvu okolja med oboroženimi spopadi (B8-1234/2015)

posredovano

pristojni :

DEVE

mnenje :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uvedbi zakonodajnih ukrepov za zaščito morja pred plavajočimi odpadki (B8-1235/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o izobraževanju odraslih (B8-1236/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o finančnih vprašanjih, povezanih z dolgoživostjo (B8-1237/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o pomoči proizvajalcem mesa in mesnih izdelkov (B8-1238/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o potrebni učinkoviti in skupni strategiji za boj proti terorizmu (B8-1239/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Mircea Diaconu. Predlog resolucije o dostopu invalidov do športa in enakih, poštenih in nediskriminatornih nagradah za dosežke (B8-1242/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh in Gilles Lebreton. Predlog resolucije o prepovedi uporabe oksibenzona v kozmetičnih izdelkih (B8-1243/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o okrepitvi varnostnih ukrepov v EU po napadih 13. novembra 2015 v Parizu (B8-1244/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zamudah italijanske javne uprave pri plačevanju upnikom (B8-1245/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o preplahu glede rdečega in predelanega mesa, ki ga je sprožilo sporočilo Svetovne zdravstvene organizacije (B8-1246/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o kristjanofobiji v Evropi (B8-1247/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o alarmantnem zapiranju uveljavljenih podjetij v Venetu in Furlaniji (B8-1248/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ponarejanju vrhunskih italijanskih vin (B8-1249/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o spodbujanju uporabe manj invazivnih tehnik diagnosticiranja celiakije pri otrocih (B8-1250/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o raku trebušne slinavke (B8-1251/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o biotski raznovrstnosti (B8-1252/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o socialnih in ekonomskih pravicah starejših (B8-1253/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o nujni uvedbi ukrepov proti ponarejanju živil (B8-1254/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o družinski hiperholesterolemiji (B8-1255/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o učinkovitejšem usklajevanju evropskih obveščevalnih služb (B8-1256/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o izpostavljenosti UV-žarkom (B8-1285/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o plastičnem rižu iz Azije (B8-1286/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o revščini v Italiji (B8-1287/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o nizki stopnji zaposlenosti diplomantov v Italiji (B8-1288/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o kvantitativnem rahljanju in ekspanzivnih fiskalnih politikah (B8-1289/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o krožnem gospodarstvu: raziskave in inovacije v sektorju plastike (B8-1290/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o kvantitativnem rahljanju: 80 % likvidnostnih sredstev, ki jih je izdala Evropska centralna banka, je ostalo v Frankfurtu (B8-1291/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o pomanjkljivih digitalnih spretnostih in znanju (B8-1292/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o dajanju prednosti lokalnim ponudnikom pri oddaji javnih naročil (B8-1293/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o novih pogojih za prestrukturiranje dolga iz dokumentov o čezatlantskem sporazumu (B8-1294/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o dnevu spomina na žrtve islamističnega nasilja (B8-1295/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o poslovnih odnosih med Turčijo in ISIS (B8-1296/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o kršitvah varstva podatkov na Facebooku (B8-1297/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o boju proti ponarejanju v modnem sektorju in sektorju luksuznih izdelkov (B8-1298/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o večji sledljivosti rabljenega orožja (B8-1299/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o prozelitizmu prek spleta (B8-1300/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami (B8-1301/2015)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o strošku, ki ga evropski davčni spor predstavlja za francoske javne finance (B8-1302/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zavrnitvi pristopa in priznanja Kosova s strani Evropske unije (B8-1303/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o posledicah direktive o napotitvi delavcev za financiranje socialne politike v Franciji (B8-1304/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o izvzetju javnih storitev v okviru trgovinskih pogajanj (B8-1305/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o boju proti zapuščanju in mučenju živali (B8-1306/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o smrtni kazni v Saudovi Arabiji (B8-1307/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ponarejanju potovalnih dokumentov (B8-1308/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prepovedi trženja proizvodov, ki vsebujejo glifosat (B8-1309/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o upadu naročil in prometa industrije (B8-1310/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o revščini otrok (B8-1311/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o prevzemu avstralskega modela za upravljanje priseljevanja (B8-1312/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o računalniških aplikacijah in zahtevah za dostop do občutljivih podatkov (B8-1313/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o kvantitativnem popuščanju in bančnih posojilih (B8-1314/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o nasilju nad ženskami (B8-1315/2015)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nepriznavanju geografske označbe Asiago ZOP (zaščitena oznaka porekla) v pogajanjih med EU in Vietnamom (B8-1316/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o deljenem plačilu (B8-1317/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o onesnaževanju Sredozemskega morja s plastiko (B8-1318/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

PECH

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o izrednem stanju zaradi priseljevanja in njegovih posledicah v Furlaniji - Julijski krajini (B8-1319/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o davčnih utajah kitajskih podjetij v Italiji (B8-1320/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zlorabljanju imena prosecco s strani britanskih podjetij (B8-1321/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o silobranu (B8-1323/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o ponovni vzpostavitvi državnih meja zaradi boja proti islamističnemu terorizmu (B8-1324/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uporabi inovativnih metod za ohranjanje varnosti in preprečevanje terorizma (B8-1325/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o radikalizaciji islama v EU (B8-1326/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o plačilnih rokih javne uprave (B8-1327/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o energetski revščini (B8-1328/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o elektronskem plačevanju s pametnimi telefoni (B8-1329/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o družbah za vzajemno pomoč (B8-1330/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o migracijski krizi (B8-1331/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpori za makroregionalno strategijo za gorska območja (B8-1332/2015)

posredovano

pristojni :

REGI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pomenu socialnih naložb (B8-1333/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o sprejetju evropskih predpisov na področju prerazdeljevanja presežkov hrane v velikih trgovskih verigah (B8-1334/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o sankcijah zoper države, ki financirajo in podpirajo ISIS (B8-1338/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o bančništvu v senci (B8-1339/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prepovedi prodaje orožja in vojaških tehnologij državam, ki financirajo in podpirajo Isis (B8-1340/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET

Pravno obvestilo