Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 17. december 2015 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Patenter og planteforædleres rettigheder (forhandling)
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  3.1.Mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa
  3.2.Situationen i Maldiverne
  3.3.Malaysia
 4.Situationen i Burundi (indgivne beslutningsforslag)
 5.Beskyttelse af Virunga Nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo (indgivne beslutningsforslag)
 6.Meddelelse fra formanden
 7.Udvalgenes sammensætning
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Afstemningstid
  9.1.Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg om emissionsmålinger i bilindustrien og fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode (afstemning)
  9.2.Mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa (afstemning)
  9.3.Situationen i Maldiverne (afstemning)
  9.4.Malaysia (afstemning)
  9.5.Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.6.Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.7.Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (beslutning) (afstemning)
  9.8.Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (afstemning)
  9.9.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og EU's politik på området (afstemning)
  9.10.20-året for Dayton-fredsaftalen (afstemning)
  9.11.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (afstemning)
  9.12.Patenter og planteforædleres rettigheder (afstemning)
  9.13.Situationen i Burundi (afstemning)
  9.14.Beskyttelse af Virunga Nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Modtagne dokumenter
 14.Andragender
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (288 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (60 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (267 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (36 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (66 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (102 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (293 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (63 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (781 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (2897 kb)
Juridisk meddelelse