Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 17. detsember 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Patendid ja sordiaretajate õigused (arutelu)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  3.1.Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus
  3.2.Olukord Maldiividel
  3.3.Malaisia
 4.Olukord Burundis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Presidentuuri teadaanne
 7.Parlamendikomisjonide koosseis
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Hääletused
  9.1.Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni moodustamine, volitused, liikmete arv ja ametiaeg (hääletus)
  9.2.Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus (hääletus)
  9.3.Olukord Maldiividel (hääletus)
  9.4.Malaisia (hääletus)
  9.5.Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist ELiga) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.6.Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (nõusolek) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.7.Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (resolutsioon) (hääletus)
  9.8.Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine (hääletus)
  9.9.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2014. aastal käsitlev aruanne ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (hääletus)
  9.10.Daytoni rahulepingu 20. aastapäev (hääletus)
  9.11.Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (hääletus)
  9.12.Patendid ja sordiaretajate õigused (hääletus)
  9.13.Olukord Burundis (hääletus)
  9.14.Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Esitatud dokumendid
 14.Petitsioonid
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (292 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (60 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (269 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (36 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (63 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (105 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (286 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (63 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (766 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (2962 kb)
Õigusalane teave