Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. gruodžio 17 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Patentai ir augalų veislių selekcininkų teisinė apsauga (diskusijos)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  3.1.Dėl galimos mirties bausmės Ibrahimui Halawai
  3.2.Padėtis Maldyvuose
  3.3.Malaizija
 4.Padėtis Burundyje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Kongo Demokratinės Respublikos Virungos nacionalinio parko apsauga (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Pirmininko pranešimas
 7.Komitetų sudėtis
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto sudarymas, jo įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų trukmė (balsavimas)
  9.2.Galima mirties bausmė Ibrahimui Halawai (balsavimas)
  9.3.Padėtis Maldyvuose (balsavimas)
  9.4.Malaizija (balsavimas)
  9.5.ES bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į ES *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.6.Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (pritarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.7.Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) (balsavimas)
  9.8.Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas (balsavimas)
  9.9.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (balsavimas)
  9.10.20-osios Deitono taikos susitarimo metinės (balsavimas)
  9.11.Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (balsavimas)
  9.12.Patentai ir augalų veislių selekcininkų teisinė apsauga (balsavimas)
  9.13.Padėtis Burundyje (balsavimas)
  9.14.Kongo Demokratinės Respublikos Virungos nacionalinio parko apsauga (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 13.Gauti dokumentai
 14.Peticijos
 15.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 16.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 17.Sesijos atidėjimas
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas
Galutinė teksto versija (296 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (60 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (308 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (36 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (67 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (128 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (295 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (63 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (1011 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (2947 kb)
Teisinis pranešimas