Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 17. decembra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (rozprava)
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  3.1.Ibrahim Halawa, ktorému potenciálne hrozí trest smrti
  3.2.Situácia na Maldivách
  3.3.Malajzia
 4.Situácia v Burundi (predložené návrhy uznesení)
 5.Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (predložené návrhy uznesení)
 6.Oznámenie predsedníctva
 7.Zloženie výborov
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Hlasovanie
  9.1.Zriadenie, pôsobnosť, zloženie a funkčné obdobie vyšetrovacieho výboru pre meranie emisií v automobilovom priemysle (hlasovanie)
  9.2.Ibrahim Halawa, ktorému potenciálne hrozí trest smrti (hlasovanie)
  9.3.Situácia na Maldivách (hlasovanie)
  9.4.Malajzia (hlasovanie)
  9.5.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.6.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.7.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) (hlasovanie)
  9.8.Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (hlasovanie)
  9.9.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti (hlasovanie)
  9.10.20. výročie Daytonskej mierovej dohody (hlasovanie)
  9.11.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (hlasovanie)
  9.12.Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (hlasovanie)
  9.13.Situácia v Burundi (hlasovanie)
  9.14.Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Predloženie dokumentov
 14.Petície
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (293 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (60 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (302 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (36 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (66 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (102 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (295 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (64 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (993 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (2966 kb)
Právne oznámenie