Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 17 december 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Patent och växtförädlares rättigheter (debatt)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa
  3.2.Situationen i Maldiverna
  3.3.Malaysia
 4.Situationen i Burundi (ingivna resolutionsförslag)
 5.Skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo (ingivna resolutionsförslag)
 6.Meddelande från talmannen
 7.Utskottens sammansättning
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Omröstning
  9.1.Tillsättning av en undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin och fastställande av dess ansvarsområde, antal ledamöter och mandatperiod (omröstning)
  9.2.Möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa (omröstning)
  9.3.Situationen i Maldiverna (omröstning)
  9.4.Malaysia (omröstning)
  9.5.Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (protokoll för att beakta Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.6.Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (samtycke) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.7.Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (resolution) (omröstning)
  9.8.Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (omröstning)
  9.9.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på området (omröstning)
  9.10.20-årsdagen för Daytonavtalet (omröstning)
  9.11.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (omröstning)
  9.12.Patent och växtförädlares rättigheter (omröstning)
  9.13.Situationen i Burundi (omröstning)
  9.14.Skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Inkomna dokument
 14.Framställningar
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (295 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (60 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (268 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (36 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (59 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (121 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (291 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (724 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (2910 kb)
Rättsligt meddelande