Index 
Proces-verbal
PDF 293kWORD 310k
Joi, 17 decembrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante (dezbatere)
 3.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  3.1.Ibrahim Halawa riscă potențial pedeapsa cu moartea
  3.2.Situația din Maldive
  3.3.Malaysia
 4.Situația din Burundi (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Protejarea Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo (propuneri de rezoluție depuse)
 6.Comunicarea Președintelui
 7.Componența comisiilor
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Votare
  9.1.Constituirea, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (vot)
  9.2.Ibrahim Halawa riscă potențial pedeapsa cu moartea (vot)
  9.3.Situația din Maldive (vot)
  9.4.Malaysia (vot)
  9.5.Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare UE-Vietnam (protocol pentru a se ține seama de aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.6.Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (aprobare) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.7.Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (rezoluție) (vot)
  9.8.Finalizarea uniunii economice și monetare a UE (vot)
  9.9.Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință (vot)
  9.10.Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton (vot)
  9.11.Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (vot)
  9.12.Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante (vot)
  9.13.Situația din Burundi (vot)
  9.14.Protejarea Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Decizii privind anumite documente
 13.Depunere de documente
 14.Petiții
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 16.Calendarul următoarelor ședințe
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000146/2015) adresată de Czesław Adam Siekierski (în numele Comisiei AGRI) și Pavel Svoboda (în numele Comisiei JURI) Comisiei: Brevetele și drepturile amelioratorilor (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski și Pavel Svoboda au dezvoltat întrebarea.

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Albert Deß, în numele Grupului PPE, Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Jan Huitema, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Philippe Loiseau, în numele Grupului ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska și Annie Schreijer-Pierik, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė și Tibor Szanyi.

A intervenit Christos Stylianides.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari și Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada și Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.12 al PV din 17.12.2015.


3. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 15.12.2015.)


3.1. Ibrahim Halawa riscă potențial pedeapsa cu moartea

Propuneri de rezoluții B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Brian Hayes, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Diane James, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Bogdan Brunon Wenta și Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers și Deirdre Clune.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.2 al PV din 17.12.2015.


3.2. Situația din Maldive

Propuneri de rezoluții B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Jiří Pospíšil, Andi Cristea și Stanislav Polčák, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.3 al PV din 17.12.2015.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


3.3. Malaysia

Propuneri de rezoluții B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, Lampros Fountoulis, neafiliat, și Marc Tarabella, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ryszard Czarnecki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo și Pavel Svoboda.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.4 al PV din 17.12.2015.


4. Situația din Burundi (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Burundi (2014/2973(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 25 noiembrie 2015 (punctul 15 al PV din 25.11.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto și Notis Marias, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas și Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini și Laura Agea, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Vot: punctul 9.13 al PV din 17.12.2015.


5. Protejarea Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000108/2015) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Protejarea Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Dezbaterea a avut loc la 2 decembrie 2015 (punctul 18 al PV din 2.12.2015).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, referitoare la protecția Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Vot: punctul 9.14 al PV din 17.12.2015.

(Ședința, suspendată la 11.50 în așteptarea votării, a fost reluată la 12.00)

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte


6. Comunicarea Președintelui

În conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, Președintele a decis să îl sancționeze pe Marcel de Graaff din cauza comportamentului său în timpul votării defășurate în cadrul reuniunii din 28 octombrie 2015. Sancțiunea este pierderea dreptului la indemnizația de ședere pentru o perioadă de cel mult cinci zile. Decizia a fost notificată părții interesate ieri.


7. Componența comisiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului ECR următoarea cerere de numire:

EMPL: Czesław Hoc în locul lui Zdzisław Krasnodębski.

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


8. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


9.1. Constituirea, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (vot)

Propunere a Conferinței Președinților: Constituirea, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0462)

Intervenții

James Carver, înaintea votării.


9.2. Ibrahim Halawa riscă potențial pedeapsa cu moartea (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 și B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1402/2015

(care înlocuiește B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 și B8-1408/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR;

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero și Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și David Borrelli, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0463)

Intervenții

Lynn Boylan, înaintea votării.


9.3. Situația din Maldive (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 și B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1409/2015

(care înlocuiește B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 și B8-1421/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli și Miroslav Poche, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR;

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun și Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0464)


9.4. Malaysia (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015 și B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1412/2015

(care înlocuiește B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015 și B8-1422/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE;

—   Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR;

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec și Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Marco Zanni, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0465)

(Propunerea de rezoluție B8-1420/2015 a devenit caducă.)


9.5. Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare UE-Vietnam (protocol pentru a se ține seama de aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0466)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


9.6. Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (aprobare) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0467)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.7. Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind semnarea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte [2015/2096(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0468)


9.8. Finalizarea uniunii economice și monetare a UE (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000152/2015) adresată de Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Finalizarea uniunii economice și monetare a Europei (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Propunere de rezoluție B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0469)


9.9. Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință (vot)

Raportul referitor la Raportul anual 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință [2015/2229(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0470)


9.10. Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton (2015/2979(RSP))

Propuneri de rezoluții B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 și B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-1350/2015

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1362/2015

(care înlocuiește B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 și B8-1401/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE;

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto și Tomasz Piotr Poręba; în numele Grupului ECR;

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0471)

Intervenții

Cristian Dan Preda a prezentat un amendament oral la amendamentul 3, care a fost reținut.


9.11. Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (vot)

Raport referitor la exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC [2015/2114(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Bodil Valero (A8-0338/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0472)


9.12. Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000146/2015) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, și Pavel Svoboda, în numele Comisiei JURI, Comisiei: Brevetele și drepturile amelioratorilor (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Propuneri de rezoluții B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 și B8-1400/2015 (2015/2981(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1394/2015

(care înlocuiește B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 și B8-1400/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka și Annie Schreijer-Pierik, în numele Grupului PPE;

—   Paolo De Castro și Evelyn Regner, în numele Grupului S&D;

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR;

—   Jan Huitema și Jean-Marie Cavada, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2015)0473)


9.13. Situația din Burundi (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Burundi (2015/2973(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 25 noiembrie 2015 (punctul 15 al PV din 25.11.2015).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 17 decembrie 2015 (punctul 4 al PV din 17.12.2015).

Propuneri de rezoluții B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 și B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1348/2015

(care înlocuiește B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 și B8-1357/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella și Julie Ward, în numele Grupului S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock și Notis Marias, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini și José Bové, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0474)


9.14. Protejarea Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000108/2015) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Protejarea Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Dezbaterea a avut loc la 2 decembrie 2015 (punctul 18 al PV din 2.12.2015).

Propunerea de rezoluție a fost anunțată la 17 decembrie 2015 (punctul 5 al PV din 17.12.2015).

Propunere de rezoluție B8-1346/2015 (2015/2728(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0475)


10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Recomandare Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Raport Barbara Lochbihler - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott și Stanislav Polčák

Finalizarea uniunii economice și monetare a UE - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins și Jonathan Arnott

Raport Cristian Dan Preda - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor și Jonathan Arnott

Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 și RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Raport Bodil Valero - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins și Csaba Sógor

Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante - (2015/2981(RSP)) - RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins și Marian Harkin

Situația din Burundi - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Protejarea Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


12. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură) - Comissi asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 decembrie 2015)

AFET (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Combaterea traficului de persoane în relațiile externe ale UE (2015/2340(INI))
aviz: ENVI, FEMM (articolul 54 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Sesizarea comisiilor (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

DEVE

- Reducerile rentabile ale emisiilor și investițiile care favorizează reducerea emisiilor de dioxid de carbon (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
retrimis fond: : ENVI
aviz: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

IMCO

- O strategie progresistă și inovatoare privind comerțul și investițiile (2015/2105(INI))
retrimis fond: INTA
aviz: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

JURI

- Accesul publicului la documente [articolul 116 alineatul (7)] în anii 2014-2015 (2015/2287(INI))
retrimis fond: : LIBE
aviz: JURI

REGI

- Situația din regiunea mediteraneeană și necesitatea unei abordări globale a migrației la nivelul UE (2015/2095(INI))
retrimis fond: : LIBE
aviz: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, ENVI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Palau privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a Republicii Austria să semneze și să ratifice și a Maltei să adere la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în interesul Uniunii Europene (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia și a protocolului de punere în aplicare a acestuia (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la eșecul sistemului de alocare a cotelor de refugiați (B8-1232/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la tineri și la pierderea auzului provocată de zgomot (B8-1233/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protecția mediului în timpul conflictelor armate (B8-1234/2015)

retrimis

fond :

DEVE

aviz :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea unor măsuri de reglementare pentru protecția mărilor împotriva deșeurilor plutitoare (B8-1235/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la învățarea în rândul adulților (B8-1236/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la problemele financiare legate de longevitate (B8-1237/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea producătorilor de carne și de mezeluri (B8-1238/2015)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unei strategii antiterorism eficientă și comună (B8-1239/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Mircea Diaconu. Propunere de rezolutie referitoare la accesul persoanelor cu handicap la practicarea sportului si la recompense egale, echitabile si nediscriminatorii pentru rezultatele sportive (B8-1242/2015)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Gilles Lebreton. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea oxibenzonei în produsele cosmetice (B8-1243/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la întărirea măsurilor de siguranță în interiorul UE în urma atentatelor de la Paris din 13 noiembrie 2015 (B8-1244/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la întârzierile la plată ale administrației italiene către întreprinderile creditoare (B8-1245/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la panica legată de carnea roșie și cea procesată, în urma declarației OMS (B8-1246/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la creștinofobie în Europa (B8-1247/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la alarmanta închidere a unor întreprinderi istorice din Veneto și Friuli (B8-1248/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la contrafacerea vinurilor de excelență produse în Italia (B8-1249/2015)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la încurajarea utilizării unor tehnici mai puțin invazive pentru diagnosticarea bolii celiace la copii (B8-1250/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la cancerul de pancreas (B8-1251/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la biodiversitate (B8-1252/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la drepturile sociale și economice ale persoanelor în vârstă (B8-1253/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la nevoia urgentă de măsuri împotriva falsificării alimentelor (B8-1254/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la hipercolesterolemia familială (B8-1255/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la o mai bună coordonare a domeniului informațiilor în Europa (B8-1256/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la expunerea la razele UV (B8-1285/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la orezul din plastic provenit din Asia (B8-1286/2015)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la sărăcia din Italia (B8-1287/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la rata scăzută a ocupării forței de muncă în rândul absolvenților de studii superioare din Italia (B8-1288/2015)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la relaxarea cantitativă și politicile fiscale expansive (B8-1289/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la economia circulară: cercetarea și inovarea în sectorul materialelor plastice (B8-1290/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la relaxarea cantitativă: 80% din lichiditățile emise de BCE zac nefolosite la Frankfurt (B8-1291/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la deficitul de competențe digitale (B8-1292/2015)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la preferința locală în atribuirea contractelor de achiziții publice (B8-1293/2015)

retrimis

fond :

JURI

aviz :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la noile condiții de restructurare a datoriei prevăzute de documentele elaborate în contextul Tratatului transatlantic (B8-1294/2015)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la o zi dedicată comemorării victimelor violenței islamiste (B8-1295/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la relațiile de afaceri dintre Turcia și ISIS (B8-1296/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la nerespectarea confidențialității pe Facebook (B8-1297/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea contrafacerii în sectorul modei și al produselor de lux (B8-1298/2015)

retrimis

fond :

JURI

aviz :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la o mai mare trasabilitate a armelor scoase din uz (B8-1299/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la prozelitismul online (B8-1300/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor (B8-1301/2015)

retrimis

fond :

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la costul pentru finanțele publice franceze al jurisprudenței europene în materie fiscală (B8-1302/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la refuzarea aderării și a recunoașterii Kosovo de către Uniunea Europeană (B8-1303/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la consecințele Directivei privind detașarea lucrătorilor asupra finanțării politicilor sociale în Franța (B8-1304/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la excluderea serviciilor publice din sfera negocierilor comerciale (B8-1305/2015)

retrimis

fond :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea abandonului și a maltratării animalelor (B8-1306/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită (B8-1307/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la falsificarea documentelor de călătorie (B8-1308/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea comercializării produselor care conțin glifosat (B8-1309/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la scăderea comenzilor și încasărilor în industrie (B8-1310/2015)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la sărăcia în rândul copiilor (B8-1311/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la transpunerea modelului australian de management al imigrației (B8-1312/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la programele informatice și cererile de acces la date sensibile (B8-1313/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la relaxarea cantitativă și creditul bancar (B8-1314/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la violența împotriva femeilor (B8-1315/2015)

retrimis

fond :

FEMM

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la nerecunoașterea indicației geografice Asiago DOP în negocierile UE-Vietnam (B8-1316/2015)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la plata fracționată (B8-1317/2015)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

ITRE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la poluarea cu plastic în Marea Mediterană (B8-1318/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

PECH

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la situația de urgență provocată de imigrație și consecințele acesteia în Friuli Venezia Giulia (B8-1319/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la evaziunea fiscală comisă de întreprinderile chineze din Italia (B8-1320/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la contrafacerea etichetei Prosecco de către întreprinderi britanice (B8-1321/2015)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la legitima apărare (B8-1323/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la reintroducerea frontierelor naționale în scopul combaterii terorismului islamist (B8-1324/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la utilizarea unor metode inovatoare de asigurarea siguranței și de prevenire a terorismului (B8-1325/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la radicalizarea islamică în UE (B8-1326/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la termenele de plată ale administrației publice (B8-1327/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la sărăcia energetică (B8-1328/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la plățile digitale efectuate prin intermediul smartphone-urilor (B8-1329/2015)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la societățile de ajutor reciproc (B8-1330/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la criza migrației (B8-1331/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea strategiei macroregionale pentru zonele montane (B8-1332/2015)

retrimis

fond :

REGI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la importanța investițiilor sociale (B8-1333/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la stabilirea unei reglementări europene privind redistribuirea surplusului de alimente de către marile lanțuri de distribuție organizată (B8-1334/2015)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la măsurile de sancționare a statelor care finanțează și sprijină ISIS (B8-1338/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la sistemul bancar paralel (shadow banking) (B8-1339/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea vânzării de armament și de tehnologii militare statelor care finanțează și sprijină ISIS (B8-1340/2015)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET


14. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

16 decembrie 2015

(*) Nume confidențial.

(*) (nr. 1153/2015); (*) (nr. 1154/2015); (*) (nr. 1155/2015); (*) (nr. 1156/2015); (*) (nr. 1157/2015); (*) (nr. 1158/2015); (*) (nr. 1159/2015); (*) (nr. 1160/2015); (*) (nr. 1161/2015); Pia Berrend (nr. 1162/2015); (*) (nr. 1163/2015); Ireneu Castillo Caso (nr. 1164/2015); (*) (nr. 1165/2015); (*) (nr. 1166/2015); (*) (nr. 1167/2015); (*) (nr. 1168/2015); (*) (nr. 1169/2015); Philipp Schmagold (nr. 1170/2015); (*) (nr. 1171/2015); (*) (nr. 1172/2015); Neil Warwick (nr. 1173/2015); (*) (nr. 1174/2015); (*) (nr. 1175/2015); (*) (nr. 1176/2015); Cristinel Corobana (nr. 1177/2015); (*) (nr. 1178/2015); (*) (nr. 1179/2015); (*) (nr. 1180/2015); (*) (nr. 1181/2015); (*) (nr. 1182/2015); (*) (nr. 1183/2015); (*) (nr. 1184/2015); (*) (nr. 1185/2015); (*) (nr. 1186/2015); (*) (nr. 1187/2015); (*) (nr. 1188/2015); Marco Bava (nr. 1189/2015); Leif Lundgren (nr. 1190/2015); (*) (nr. 1191/2015); (*) (nr. 1192/2015); Marco Bava (nr. 1193/2015); Marco Bava (nr. 1194/2015); Marco Bava (nr. 1195/2015); Marco Bava (nr. 1196/2015); Marco Bava (nr. 1197/2015); (*) (nr. 1198/2015); (*) (nr. 1199/2015); Flavio Miccono (nr. 1200/2015); (*) (nr. 1201/2015); (*) (nr. 1202/2015); Flavio Miccono (nr. 1203/2015); (*) (nr. 1204/2015); (*) (nr. 1205/2015); (*) (nr. 1206/2015); (*) (nr. 1207/2015); (*) (nr. 1208/2015); Marco Bava (nr. 1209/2015); (*) (nr. 1210/2015); (*) (nr. 1211/2015); (*) (nr. 1212/2015); (*) (nr. 1213/2015); (*) (nr. 1214/2015); (*) (nr. 1215/2015); (*) (nr. 1216/2015); (*) (nr. 1217/2015); (*) (nr. 1218/2015); (*) (nr. 1219/2015); (*) (nr. 1220/2015); Micaela Nicola (nr. 1221/2015); (*) (nr. 1222/2015); (*) (nr. 1223/2015); (*) (nr. 1224/2015); (*) (nr. 1225/2015); Anna Dorotea Privitera (nr. 1226/2015); Jacek Sierpiński (nr. 1227/2015); Yaiza García Rodríguez (nr. 1228/2015); (*) (nr. 1229/2015); (*) (nr. 1230/2015); (*) (nr. 1231/2015); (*) (nr. 1232/2015); (*) (nr. 1233/2015); (*) (nr. 1234/2015); (*) (nr. 1235/2015); (*) (nr. 1236/2015); William Roger (nr. 1237/2015); (*) (nr. 1238/2015); Stefania Matteini (nr. 1239/2015); Amelia Roberts (nr. 1240/2015); Alexander Eisenmann (nr. 1241/2015); (*) (nr. 1242/2015).

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (13) din Regulamentul de procedură, la 16 decembrie 2015, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


15. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


16. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 18 și 21 ianuarie 2016.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Mosca, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain

Notă juridică