Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 ianuarie 2016 - Strasbourg

8. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia IMCO a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare P7_TA(2012)0424(COR01) la Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (JO L 60, 2.3.2013, p. 52) (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2012 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus (P7_TA(2012)0424) - (COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)).

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în următoarele douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.

Notă juridică