Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 januari 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave

9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsdistributieen (herschikking) (00049/2015/LEX - C8-0003/2016 - 2012/0175(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van een aantal handelingen uit het Schengenacquis (00054/2015/LEX - C8-0004/2016 - 2014/0337(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van bepaalde handelingen van het Schengenacquis op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (00055/2015/LEX - C8-0005/2016 - 2014/0338(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (00056/2015/LEX - C8-0006/2016 - 2014/0339(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2010 tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noord-oostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt (00061/2015/LEX - C8-0007/2016 - 2015/0063(COD)).

Juridische mededeling