Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 ianuarie 2016 - Strasbourg

11. Propunere de act al Uniunii

Președintele a reamintit că, la 24 iunie 2015, a declarat admisibilă propunerea de act al Uniunii depusă de Richard Sulík în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (B8-0210/2015) și că a transmis această propunere Comisiei ECON (punctul 7 al PV din 24.6.2015).

Președintele a comunicat că Comisia ECON nu poate recomanda deschiderea pentru semnături suplimentare și că, prin urmare, procedura este închisă.

Notă juridică