Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. január 18., Hétfő - Strasbourg

13. Ügyrend
CRE

Kiosztották a 2016. januári plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 574.582/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Hétfő és kedd

Nincs javasolt változtatás.

Szerda

Az elnök a képviselőcsoportokkal egyetértésben javasolja, hogy szerda délután vitassák meg Ulrike Lunacek A8-0372/2015 jelentését az EU–Koszovó stabilizációs és társulási megállapodásról (a PDOJ 43. pontja) és a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatát a vallási kisebbségek ISIS általi szisztematikus tömeges meggyilkolásáról (a PDOJ 88. pontja), ebben a sorrendben, a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodásról/mélyreható és átfogó szabad kereskedelmi megállapodásról szóló nyilatkozatát követően (a PDOJ 69. pontja).

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

Felszólal: Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében kéri, hogy a héten rendezzenek vitát a Dánia által a menedékjoggal kapcsolatosan elfogadni tervezett intézkedésekről (az elnök azt válaszolja, hogy meg fogja kérni a LIBE bizottság elnökét, hogy holnapra hívjon össze egy rendkívüli ülést e kérdésről, melyre a dán kormány képviselője is meghívást kap), Manfred Weber támogatja az elnök által említett kezdeményezést, tekintettel arra, hogy a kérdést a jelen üléshéten már nem lehet plenáris ülésen megvitatni, és Gabriele Zimmer támogatja az elnök javaslatát (Az elnök megállapítja, hogy egyetértés van abban, hogy a LIBE bizottság holnap összeüljön).

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Jogi nyilatkozat