Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 18. januar 2016 - StrasbourgKončna izdaja

16. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (razprava)
CRE

Benedek Jávor (podpredsednik odbora ENVI) je predstavil ugovor.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorili so Ivo Belet v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Tibor Szanyi in Bart Staes, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose in Herbert Reul.

Po postopku "catch the eye" so govorili Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini in Mark Demesmaeker.

Govorila sta Benedek Jávor in Elżbieta Bieńkowska.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 3.2.2016.

Govoril je Gerben-Jan Gerbrandy, ki je zahteval tudi odziv Sveta.

Pravno obvestilo