Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
It-Tnejn, 18 ta' Jannar 2016 - Strasburgu
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 3.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Verifika tal-kredenzjali
 6.Kompożizzjoni tal-kumitati
 7.Dikjarazzjoni bil-miktub (Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 11.Proposta għal att tal-Unjoni
 12.Dokumenti mressqa
 13.Ordni tal-ħidma
 14.Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE (dibattitu)
 15.Pjan multiannwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran ***I (dibattitu)
 16.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi kummerċjali (Euro 6) (dibattitu)
 17.Ir-rwol tad-djalogu interkulturali, id-diversità kulturali u l-edukazzjoni fil-promozzjoni tal-valuri fundamentali tal-UE (dibattitu)
 18.Rendikont u sfidi tar-Regolament tal-UE dwar is-Servizzi Finanzjarji (dibattitu)
 19.Fatturi esterni li jirrappreżentaw ostakli għall-intraprenditorija femminili Ewropea (preżentazzjoni qasira)
 20.Politiki dwar il-ħiliet għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ (preżentazzjoni qasira)
 21.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
 Anness 1 - Donazzjoni ta' ikel mhux mibjugħ u tajjeb għall-konsum lill-istituti tal-karità (dikjarazzjoni bil-miktub)
Minuti (160 kb)  Lista tal-Membri preżenti (59 kb)  L-Anness 1 (11 kb)
 
Minuti (209 kb)  Lista tal-Membri preżenti (36 kb)
 
Minuti (265 kb)  Lista tal-Membri preżenti (64 kb)
Avviż legali