Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 18 januari 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Samenstelling Parlement
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Samenstelling commissies
 7.Schriftelijke verklaring (artikel 136 van het Reglement)
 8.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Voorstel voor een besluit van de Unie
 12.Ingekomen stukken
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (debat)
 15.Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I (debat)
 16.Bezwaar op grond van artikel 106: emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) (debat)
 17.De rol van interculturele dialoog, culturele diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU (debat)
 18.Inventaris en uitdagingen van de EU-verordening financiële diensten (debat)
 19.Externe factoren die een obstakel vormen voor vrouwelijke ondernemers in Europa (korte presentatie)
 20.Op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (korte presentatie)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Doneren van niet-verkochte eetbare voedingsproducten aan goede doelen (schriftelijke verklaring)
Notulen
Definitieve uitgave (159 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (59 kb)
  Bijlage 1
Definitieve uitgave (10 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (81 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (36 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (274 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (63 kb)
Juridische mededeling