Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2147(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0371/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0371/2015

Viták :

PV 19/01/2016 - 4
CRE 19/01/2016 - 4

Szavazatok :

PV 19/01/2016 - 5.9
CRE 19/01/2016 - 5.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0009

Jegyzőkönyv
2016. január 19., Kedd - Strasbourg

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

4. A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé (vita)
CRE

Jelentés a digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósításáról [2015/2147(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadók: Kaja Kallas és Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Kaja Kallas és Evelyne Gebhardt előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Renato Soru (az ECON bizottság véleményének előadója), Jutta Steinruck (az EMPL bizottság véleményének előadója), Merja Kyllönen (a TRAN bizottság véleményének előadója), Petra Kammerevert (a CULT bizottság véleményének előadója), Angel Dzhambazki (a JURI bizottság véleményének előadója) és Michał Boni (a LIBE bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Henna Virkkunen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miapetra Kumpula-Natri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, és Andreas Schwab.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivana Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Eva Paunova, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt és Carlos Zorrinho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor és Maria Grapini.

Felszólal: Andrus Ansip, Kaja Kallas és Evelyne Gebhardt.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.19-i jegyzőkönyv, 5.9. pont .

(Az ülést 12.20-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.30-kor folytatják.)

Jogi nyilatkozat